Escoles i Instituts & Tarpuna

Projectes educatius innovadors de sostenibilitat ambiental i agricultura circular

Estalvicoop és un projecte d’acompanyament tècnic i educatiu d’una organització, particularment centres educatius, en un procés d’optimització energètica que intenta aprofitar totes les accions com a oportunitats d’aprenentatge.

Projecte que pretén incorporar el vector social de l’energia a l’etapa d’educació secundària: sensibilització sobre la realitat de pobresa energètica i adquisició de competències per entendre i proposar-se accions d’estalvi d’energia.

Projecte per donar valor (educatiu i real) als residus orgànics generats al menjador de l’escola amb un pretractament en origen que faciliti el transport d’aquests residus al productor d’hortalisses i verdures.

Formació i suport a projectes d’horts a les escoles.

Construïm un E tarpunòmetre

Construïm un E tarpunòmetre

Des de Tarpuna entenem que la tecnologia i la fabricació digital hauria de contribuir a millorar problemes socials i ambientals actuals. Alguns d’aquests problemes tenen relació directa amb l’ús de l’energia.

En general, a la societat li cal minimitzar el malbaratament energètic i apoderar-se per ser energèticament menys dependents. Una manera de fer-ho és facilitar la descoberta energètica de la llar. Disposar d’un aparell que mesuri i monitoritzi les dades rellevants de consum i qualitat ambiental d’un espai, permet iniciar aquest procés de descoberta.

Aquesta activitat forma forma part del projecte més ampli anomenat Molt més que estalvi energètic: incorporant el vector social de l’energia.

Què és un E tarpunòmetre?

Un E tarpunòmetre és un dispositiu de mesura del consum d’energia i qualitat ambiental per aprofundir en la descoberta energètica per optimitzar l’ús de l’energia i estalviar.

Hem dissenyat aquest aparell de manera que sigui fàcil i divertit construir-lo en tallers col·laboratius.

Vídeo E tarpunòmetre: el monitor d’energia col·laboratiu per estalviar [betevé]

L’E tarpunòmetre mesura consum elèctric, temperatura i humitat relativa. Proporciona també data i hora i guarda l’històric de dades per poder-les analitzar.

És un dispositiu que disposa de WiFi per configurar-lo o connectar-lo online. D’aquesta manera, les dades i l’anàlisi es pot fer fàcilment i a distància.

Hem desenvolupat també el mòdul d’anàlisi de dades a la intranet d’usuari del banc d’energia. D’aquesta manera, és molt fàcil fer el seguiment i obtenir els consells fonamentals per a l’estalvi en la factura energètica.

Trobareu més informació detallada a l’article E-tarpunòmetre: el monitor d’energia col·laboratiu per estalviar

També pots trobar aquí tots els detalls de la versió 1.0 de l’E tarpunòmetre, que està alliberada segons llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.

Edats i oportunitats

El taller és apte per a edats a partir de 14 anys (preferiblement de 3r d’ESO en endavant). És un taller molt interessant també per a adults.

Aquest taller és una oportunitat d’iniciar-se a la fabricació digital social. En col·laboració amb l’entitat social banc d’energia, el taller adquireix una dimensió social molt interessant.

Descripció

El taller està pensat per a un grup de fins a 20 persones, construint E tarpunòmetres en grup de fins a 4.

El taller, que té una durada d’entre 3 i 3,5 hores (factible fer-lo en dues sessions), inclou:

  • Introducció [15 minuts, presentació]: per què és útil un monitor d’energia i paràmetres ambientals com l’E tarpunòmetre?
  • Presentació de les bases tecnològiques de l’E tarpunòmetre i identificació del material a utilitzar [30 minuts].
  • Muntatge del dispositiu [45 minuts].
  • Proves de programació dels diferents sensors (LDR, DHT, de corrent) i elements d’interacció (LCD, LED) [1,0 a 1,5 hores].
  • Instal·lació del programa final i prova final de funcionament [30 minuts].

El material necessari per al taller és el següent:

  • Projector
  • Ordinador per cada grup.
  • Connexió WiFi.
  • Kit de muntatge E tarpunòmetre per cada grup: material electrònic, base i material de muntatge, cable de connexió a l’ordinador, font d’alimentació, caixa de cartró, manual d’usuari,…
  • Fitxes de muntatge.