Energia

Energia: estalvi i apoderament

Descobrir l’energia per fer-ne un ús més sostenible i ser-ne menys dependents

Realitzem projectes engrescadors de descoberta energètica per a fer front d’una manera conscient als impactes de l’ús de l’energia sobre el medi ambient, les oportunitats d’igualtat social i l’economia. Perquè l’energia és indispensable per viure i, per tant, esdevé un element central a la nostra vida i al conjunt de la societat: l’hem de fer servir i gaudir dels beneficis que ens aporta. Però cal fer-ne un ús conscient, sense malbaratar-ne.

Tarpuna és Premi d’Excel·lència Energètica 2017 per la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de projectes de sensibilització energètica.

Què aportem?

Des de sempre innovant amb el rerefons de transformació social, hem estat pioners i aportem valor afegit tant en l’àmbit d’acompanyament energètic a llars com en l’àmbit d’assessorament i conscienciació energètica d’organitzacions i centres educatius.

1. Acompanyament energètic a llars

Ajudem les famílies a reduir la seva factura energètica. Ho fem a partir de diferents activitats, soles o de forma complementària:

  • Auditories socio-energètiques a llars en situació vulnerable a patir situacions de pobresa injustícia energètica, habitualment per encàrrec de l’Administració (Ajuntaments, Diputacions).
  • Participació de les famílies dels centres on impulsem projectes educatius, o a través d’un acompanyament directe i personalitzat, en un procés de descoberta de la llar apoderador i compartit.
  • Punts d’Atenció Energètica per a la ciutadania, sovint en col·laboració amb el banc d’energia, iniciativa nascuda a TarpunaLab que pretén combatre de forma col·laborativa la pobresa i el malbaratament energètic.
  • Tallers d’apoderament energètic per a centres educatius, organitzacions i ciutadania. Quines coses afecten el consum? Què paguem a les factures? Tenim possibilitats d’estalvi econòmic? Quin són els consell més útils?  Quines eines tenim per analitzar cada cas particular?  Responem aquestes preguntes i capacitem en l’ús d’una app senzilla per analitzar de forma detallada cada llar.
  • Tallers d’apoderament energètic – nivell avançat. Amb la fabricació i guia d’ús i anàlisi de dades del sistema de monitoratge d’energia i qualitat ambiental E-Tarpunòmetre.

2. Vols reduir el consum energètic a la teva organització o comunitat educativa?

Impulsem projectes d’estalvi i apoderament energètic en escoles i organitzacions per incrementar-ne l’autonomia econòmica i reduir-ne l’impacte ambiental. I ho fem amb les dinàmiques d’innovació i co-creació de TarpunaLab.

Estalvicoop és un projecte d’acompanyament tècnic i educatiu d’una organització, particularment centres educatius, en un procés d’optimització energètica que intenta aprofitar totes les accions com a oportunitats d’aprenentatge i sensibilització. Allà on no arriba la gestió energètica, ajudem també en les propostes tècniques de millora en eficiència energètica de forma integrada al projecte. L’acció principal és la conscienciació de tota la comunitat sobre l’ús que es fa de l’energia al centre, fruit d’una descoberta experimental i acompanyada.

Aquesta és una proposta d’aprenentatge basat en projectes que pretén incorporar el vector social de l’energia a l’etapa d’educació secundària. La proposta està encarada a la sensibilització sobre la realitat de pobresa energètica i a l’adquisició de competències per entendre i proposar-se accions d’estalvi d’energia amb una component solidària.