Projecte educatiu “molt més que estalvi energètic”

El projecte educatiu "molt més que estalvi energètic" és la proposta que us oferim des de Tarpuna per enllaçar temes com energia, fabricació digital i impacte social.

Un projecte educatiu i d'innovació social

En el marc de la col·laboració de Tarpuna amb el banc d'energia, el projecte molt més que estalvi energètic pretén incorporar el vector social de l'energia. Per fer-ho, s'explica la realitat de pobresa energètica i es treballen competències per:

  • prendre consciència sobre els impactes de l'ús d'energia,
  • aprendre a detectar les necessitats energètiques d'un habitatge,
  • identificar possibles situacions de pobresa energètica,
  • conèixer i aconsellar pràctiques d'estalvi energètic, i
  • assessorar sobre l'estalvi en la factura energètica.

El projecte molt més que estalvi energètic incorpora la vessant tecnològica per al seguiment de paràmetres d'ús d'energia i qualitat ambiental saludable. Així, s'introdueix l'electricitat, l'electrònica i la programació de forma pràctica fabricant aparells que monitoritzen consum elèctric, temperatura i humitat. Les dades que registren els aparells es guarden per a la seva posterior interpretació, ja sigui localment o al núvol.

Aquests aparells formen un banc de recursos que s'utilitzen per detectar oportunitats de millora al centre educatiu. També es deixen a les famílies dels alumnes per tal que puguin fer la descoberta energètica a casa seva, convidant-les a fer #EstalviarPerCompartir.

Però el projecte també surt de la comunitat educativa. El banc d'energia  també pot sol·licitar préstec dels aparells per poder fer acompanyament energètic a famílies en situació vulnerable per pobresa energètica. D'aquesta manera l'impacte social del projecte és ben real.

Un projecte educatiu fet col·laborativament

El projecte molt més que estalvi energètic s'ha pogut estructurar gràcies a la col·laboració de l'equip docent de la Fundació Collserola. També s'ha comptat amb el suport econòmic de l'Ajuntament de Barcelona.

La primera posada en escena del projecte educatiu s'ha realitzat durant el primer trimestre del curs 2016-17. S'ha treballat en 10 sessions de projecte de dues hores setmanals als grups de 2n d'ESO de l'Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia.

Just abans de les vacances, el banc d'energia ha rebut un gran regal. Un grup d'alumnes, l'equip docent del projecte i el director de l'escola han cedit tres unitats de l'aparell. S'utilitzaran al barri de Sant Antoni de Barcelona, a través de l'Associació De Veí a Veí que lidera el banc d'energia bcn Sant Antoni, tancant d'aquesta manera el projecte.

Un projecte molt ben valorat

Tant l'equip directiu de la Fundació Collserola com l'equip docent del projecte molt més que estalvi energètic l'han valorat molt possitivament. L'acompanyament donat per Tarpuna en l'àmbit de les dinàmiques banc d'energia i de la fabricació de l'aparell de mesura ha facilitat la dinàmica i ha empoderat l'equip docent per seguir el projecte el proper curs.

Els alumnes també han valorat molt positivament el projecte, especialment la fase de manipulació i muntatge però també la dinàmica d'acompanyament energètic. I han entès perfectament què és i què implica la pobresa energètica. També comenten que tenen moltes més eines per ajudar la seva família o d'altres a entendre el consum energètic a casa. Així mateix, molts d'ells s'han mostrat interessats a que la seva família participi al banc d'energia.