L’hort social de CanCodina

Per: Josep M. Vallès

En l’actual crisi socioeconòmica és una vergonya per la societat que no siguem capaços de posar al servei de les persones tot que el que posseïm. El que podríem anomenar “actius inactius” esdevenen el paradigma del fracàs del sistema en la situació actual: habitatges buits, terres en desús, capital amagat en paradisos fiscals i, el que és més greu, persones amb enormes capacitats, joves formats o persones grans amb una valuosa experiència, aturades.

Amb aquesta sensació va néixer fa 5 anys la idea de fer un hort social la creixent situació d’atur conseqüència de la cris que combinés tres ingredients: les persones a l’atur, les terres en desús fruit de la crisi del sector agrícola i els consumidors de ciutat, cada vegada més motivats per a alimentar-se amb productes de proximitat i qualitat. Tres ingredients que intuíem clarament que es podien combinar. Potser ens imaginàvem fer una sopa amb aquests ingredients i acabarem fent una pizza, això és el que passa quan es fan projectes innovadors, que tenen vida pròpia i que van avançant i madurant per viaranys que no s’havien previst.

L’Hort Social de Can Codina és actualment un espai d’aprenentatge i autoocupació per a persones a l’atur. Són 1,5has de cultiu ecològic de verdures (per què us feu la idea, uns 3 camps de futbol). Les persones a l’atur usuàries dels serveis socials de l’Ajuntament se’ls ofereix la possibilitat de participar-hi. Això significa per a l’aturat disposar d’una parcel•la d’autoconsum de 100 m2 i participar d’un procés formatiu que inclou classes teòriques i la realització de pràctiques en la part de la finca que està destinada a la producció per la venda. La formació està organitzada amb un itinerari circular que permet començar qualsevol moment de l’any i completar tota la formació 12 mesos més tard.

Un cop acabada la formació s’acompanya els usuaris en funció de les seva situació personal. Alguns han aconseguit feina, molt pocs malauradament, altres es conformen realitzant agricultura d’autoconsum, que representa una millora en la qualitat de vida molt important per a ells, i alguns volen començar a fer de pagès per compte propi. Per aquests darrers posem a disposició un banc de terres d’unes 2has (Can Diviu), per què puguin tenir ¼ de ha i aprofitin la infraestructura de l’explotació per iniciar l’activitat. Aquest banc de terres i l’acompanyament als usuaris està esdevenint la finalitat principal del projecte i és el que anomenem incubadora d’agricultors agroecològics. Actualment tenim un usuari donat d’alta i sis usuaris que s’estan organitzant en associació per a gestionar de manera col•laborativa una part de la finca.

Hi ha aspectes d’aquest projecte que són comuns a altres projectes d’innovació social que desenvolupem a Tarpuna. Un és la replicabilitat de l’experiència: ja estem col•laborant amb altres entitats i ajuntaments per a transmetre l’aprenentatge i l’experiència assolida durant aquests tres anys de recorregut i hem començat a desenvolupar nous projectes d’horts socials.

Un altre aspecte és que desenvolupem els projectes de forma cooperativa, amb la participació dels diferents actors: beneficiaris, entitats o administracions per a què els projectes responguin a les necessitats reals i evolucionin amb vida pròpia. Ens creiem el fet de ser cooperativa, no només internament si no també en la nostra relació amb altres entitats.

Per acabar voldria agrair les persones que estan en el dia a dia del projecte. Primer de tot els usuaris, ells saben que són els protagonistes de la història i n’escriuran les properes pàgines. Després les companyes de la cooperativa que hi treballen diàriament, l’Herminia i la Carolina, sense el vostre esforç aquest vaixell s’hagués enfonsat. I finalment els col•laboradors, els tècnics de l’Ajuntament i, de forma especial els consumidors que han entès que consumir és una de les armes més potents que tenim per canviar i millorar la societat.

Moltes gràcies a tots.

Paraules pronunciades per en Josep M. Vallès en l’acte de lliurament del premi Josep M. Piñol al millor projecte innovador de lluita contra l’atur d’Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA).