Economia mercantil i/o economia social? Un parell de propostes per parlar-ne!

Per: Francisco Esteban

Dins del sector privat (economia mercantil) es parla cada vegada més de la imprescindible adopció de valors i maneres de fer pròpies en teoria del sector de l’economia social: empresa com a comunitat (vegeu http://www.xaviermarcet.com/2017/01/la-empresa-como-comunidad.html), importància del bé comú com a missió empresarial, necessitat d’adaptació a les necessitats de les persones, rellevància de la “felicitat”, de la conciliació, del salari emocional, com a elements clau de la productivitat, etc.

En paral·lel, al sector de l’economia social fa temps que es parla de la seva necessària professionalització (pròpia en teoria del sector privat) per tal que les entitats puguin adaptar-se a l’enorme competitivitat del mercat en el qual han de sobreviure. 

Pel que fa a les administracions públiques, sembla que alguna cosa es mou en la mateixa línia de les empreses privades: importància de les persones, de la seva autonomia, col·laboració i apoderament, de la creativitat versus la burocràcia sense sentit (més enllà de garantir que els processos s’executen correctament), de la flexibilitat i l’agilitat com a elements clau d’un futur cada cop més proper, i d’altres similars. 

La universitat, per la seva banda, evoluciona els continguts dels seus programes d’estudi de l’àrea de “management” cap a la necessitat de superar l’organització tradicional de les empreses i entitats i evolucionar-la cap a models absolutament diferents, basats en, entre d’altres:

  • la superació de les estructures jeràrquiques clàssiques, substituint-les per unitats flexibles i descentralitzades amb integració de “staff” i “persones executores”,
  • l’atenció prioritària als processos humans (resolució de conflictes, comunicació, importància de la persona i el seu benestar com a element clau de la productivitat, etc.)
  • la rellevància de la projecció social de l’activitat empresarial,
  • canvis profunds en els estils de direcció i lideratge.

A més, en aquest context general, no hi ha ningú de cap dels sectors esmentats anteriorment que dubti de la rellevància del treball en xarxa, de la necessitat d’articular espais compartits de reflexió i debat, de la imprescindible i necessària evolució que els clàssics models de participació ciutadana han de fer cap a metodologies més innovadores, de caràcter radicalment col·laboratiu, on les solucions no s’imposen des d’estructures jeràrquiques i sí es construeixen entre totes les persones involucrades a partir de la detecció conjunta de les seves necessitats (un exemple d’aquestes metodologies seria l’anomenat “design thinking”: https://www.youtube.com/watch?v=a7sEoEvT8l8).

Així doncs, vistes aquestes tendències generals força similars en quant a aproximació (que no pas en quant a objectius):

  • Podem parlar-ne? 
  • Podem plantejar si són necessaris espais de debat i intercooperació entre tots els sectors, superant la dualitat “bons – dolents” que moltes vegades utilitzem? 
  • Podem compartir aquelles iniciatives i projectes veritablement transformadors? 
  • Podem aprendre mútuament i facilitar transicions conjuntes cap a un model econòmic radicalment diferent de l’actual, però tenint en compte les necessitats de tots els agents involucrats?

Sense dubte que no es tracta de fomentar la ingenuïtat, ja sabem que l’objectiu de l’economia mercantil -més aviat de les grans corporacions, menys de l’1% del teixit empresarial- és el capital amb les persones (recursos humans) com a mitjà. Tot el contrari que l’economia social, on les persones i el seu benestar esdevé objectiu principal amb el capital com a simple mitjà per assolir-ho.

Es tracta d’articular propostes que vagin en la línia dels valors que defensem: la importància de les persones, del bé comú, del necessari canvi de paradigma amb tots els sectors implicats, del treball en xarxa multisectorial, el debat col·laboratiu, la cocreació d’escenaris de futur i l’apoderament personal i col·lectiu com a base de qualsevol projecte. 

Justament en aquesta línia, presentem a continuació dues propostes per als propers mesos.

Jornades de debat: Economia mercantil i/o economia social? Buscant connexions transformadores!

www.tarpunacoop.org/jornades-intercooperacio  (27 i 28 de novembre de 2019 a Barcelona, organitza Tarpuna SCCL)

Aquestes jornades volen esdevenir espai de trobada dels sectors de l’economia social, l’empresa privada i les administracions públiques per impulsar el treball en xarxa multisectorial, el debat i l’aprenentatge col·laboratius, la cocreació de propostes de futur,  la difusió i visibilització d’iniciatives exitoses en àrees significatives i diverses de l’economia i l’enfortiment de les capacitats de les entitats i persones participants per desenvolupar projectes transformadors. 

Perquè creiem que ens hem de “prendre la pastilla vermella de Matrix” i construir col·laborativament una nova realitat, durant els dos dies treballarem al voltant de les claus dels projectes i de les iniciatives (de l’economia social i mercantil) que aspiren a transformar el sistema econòmic: parlant de connectivitat i interdependència; experimentant i gaudint les dinàmiques, treballant en primera persona; des dels propòsits compartits i amb visions compartides del futur; treballant reptes comuns; dialogant col·laborativament i amb la presentació d’alguns projectes inspiradors. 

Amb metodologies i dinàmiques una mica lúdiques a la vegada que diferents.

Si voleu:

-fer-nos qualsevol suggeriment sobre projectes susceptibles de ser convidats al panell d’iniciatives,

-adherir-vos com a entitat que hi dóna suport,

-fer difusió de les jornades entre els vostres treballadors/es, col·laboradors/es i contactes,

poseu-vos en contacte amb nosaltres:

Tarpuna SCCL (www.tarpunacoop.org)

Francisco Esteban

Tel. 722 269 388 

correu francisco(arroba)tarpunacoop.org 

twitter @tarpunacoop, @franciscesteban

Una idea de:                                                  Amb la col·laboració de:

                              

 

10a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya

La Setmana de la Responsabilitat Social s’ha convertit en cita obligada per als professionals de l’RSC de grans empreses, pimes, entitats del tercer sector, universitats i administració, amb l’interès de compartir experiències i aprendre bones pràctiques. 

Aquest 2019 l’esdeveniment compleix 10 anys i organitzarà jornades de conferències i taules rodones a Barcelona (22/10), Tarragona (23/10), Girona (24/10) i Lleida (25/10), amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a temàtica principal. 

Les conferències giraran al voltant de la Responsabilitat Social com a element transversal dintre de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, posant l’èmfasi en com es poden aplicar en els diferents àmbits socials i empresarials, inclosos els diferents àmbits de gestió, posant exemples concrets sobre com una activitat o acció determinada s’ha desenvolupat i com contribueix a un ODS específic. 

Per a més informació sobre aquesta 10a edició de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya podeu contactar amb:

Maite Bravo

Tel. 93 412 70 79

Correu semanarsc(arroba)ingenieriasocial.es

O consultar la pàgina web de la Setmana www.setmanarsc.org