E-Tarpunòmetres a l’escola? Matemàtiques i estalvi energètic alhora!

L’escola Ferran Sunyer de Barcelona treballa les matemàtiques i l’estalvi energètic conjuntament.

Aprofitant uns quants monitors d’energia i qualitat ambiental E-Tarpunòmetre fabricats en el primer taller de fabricació social i empoderament energètic al barri de Sant Antoni, l’escola es va plantejar l’oportunitat d’utilitzar-los com a eina de descoberta energètica i aprenentatge matemàtic. L’objectiu: aprendre a fer gràfiques de dades reals i interpretar-les per treure’n conclusions i propostes de millora, que siguin posteriorment avaluables.  Això obliga també a aprendre conceptes bàsics d’electricitat: potència i energia.

El treball a l’aula es planteja mitjançant racons de matemàtiques per on passen tots els alumnes de cicle superior de primària durant tot un trimestre. Aquest plantejament permet un seguiment continuat de les dades, la seva comparativa, la verificació de reducció de consums en cas d’aplicar-se alguna proposta de millora.

S’han instal·lat un total de 5 E-Tarpunòmetres:  un a cada aula de cicle superior de primària i un altre que mesura els consums de l’aula d’informàtica. El monitoratge de l’aula d’informàtica es realitza amb el nostre primer E-Tarpunòmetre trifàsic.

Durant la primera sessió de presentació, alguns alumnes ja es van mostrar interessats a disposar d’un E-Tarpunòmetre per casa seva… Haurem d’anar pensant en fer un altre taller amb mares, pares, filles i fills 🙂  Fantàstic!

PD: A betevé els va interessar la iniciativa i la van explicar així: