Infografia_cicle4

Revolta

Projecte de gestió descentralizada dels residus orgànics amb la participació de la ciutadania per fomentar l’agricultura ecològica de proximitat i una alimentació més sostenible

Fins a mitjans del segle passat els agricultors tornaven del mercat de la ciutat amb el carro ple de residus que recollien per poder fertilitzar els seus camps. Aquesta pràctica va desaparèixer amb la industrialització i amb les normatives de sanitat, però era una manera d’entendre la relació entre el camp i la ciutat molt sostenible.

Actualment recollim selectivament els residus orgànics però amb prou feines arribem al 40% de recollida selectiva i, en el cas de la matèria orgànica, ho fem amb un contingut molt elevat de plàstics i altres impropis i a les plantes de compostatge en surt un fertilitzant de poca qualitat i amb moltes impureses.

El projecte Revolta és una proposta per recuperar aquesta relació i aquesta sostenibilitat mediambiental mitjançant la participació i la implicació de la ciutadania.

Per poder realitzar aquest cicle tancat de la matèria orgànica proposem utilitzar un pre-compostador que estabilitza i higienitza el residu. 

 

Què és el projecte Revolta?

Una manera de que els residus orgànics tornin directament a l’agricultor ecològic de proximitat per fertilitzar els camps.

Com es fa?

Col·laborativament, aportant els residus orgànics de casa a una màquina de fabricació pròpia, que incia el compostatge i higienitza els residus i en redueix el volum un 80%.

Què es necessita?

Un endoll per la màquina (consum màxim 1,5Kw) i que sigui possible la sortida de gasos.

És sostenible?

El consum elèctric es compensa amb la reducció del transport, la fertilització ecològica i el foment d’una alimentació de menor petjada ecològica. La màquina permet la connexió directa d’energia solar.

Com s’usa el compost?

L’agricultor ecològica ha de completar la maduarció del compostatge a la finca obtenint un compost d’alta qualitat, amb molta riquesa de nutrients i que pot utilitzar sense limitacions de dosi.

Els avantatges de la proposta

  • Gestió fàcil i automàtica
  • Es poden reciclar tots els residus orgànics, inclòs la carn i el peix.
  • No fa olors desagradables
  • El residu es buida un cop a la setmana i es redueix un 80% el pes.

Vídeo de la prova pilot que es va fer a l’Escola Ginebró de Llinars:

Els nostres clients i col·laboradors:

Amb el suport de: