Què fem a Tarpuna?

Des de Tarpuna proposem projectes relacionats amb tres aspectes bàsics del dia a dia:  l’Agricultura (alimentació saludable), l’Energia Sostenible i la Fabricació (els objectes). I també aquells que sorgeixen de forma transversal, i els relacionats amb Economia Circular.

Per nosaltres, més enllà del què és important el com i el per què. Així doncs, plantegem els projectes com un procés d’innovació col·laborativa, dotant-los sempre d’un rerefons de transformació social.

No venem els nostres projectes, sinó que la nostra àmplia experiència ens serveix per acompanyar el procés per adaptar-los i aterrar-los a cada entorn específic, fent que sigui el vostre projecte. Això implica un procés de participació, d’integració i d’apoderament que el fa sòlid i únic.

AGRICULTURA

Retrobar-nos amb la Terra, cuidar-la utilitzant tècniques de cultiu ecològic i que l’activitat agrícola serveixi per integrar socialment.

Realitzem el procés per dissenyar i gestionar projectes d’Horts Socials, ja siguin terapèutics, comunitaris, d’integració social, o productius. Perquè produir i aconseguir els nostres aliments és de les activitats més importants de la humanitat, i a Tarpuna tenim més de 15 anys d’experiència.

ENERGIA

Descobrir l’energia per fer-ne un ús més sostenible i ser-ne menys dependents.

Realitzem projectes engrescadors de descoberta energètica per a fer front d’una manera conscient als impactes sobre el medi ambient, l’economia i les oportunitats d’igualtat social. Perquè l’energia és indispensable per viure i, per tant, esdevé un element central a la nostra vida: l’hem de fer servir i gaudir dels beneficis que ens aporta. Sense malbaratar-ne.

FABRICACIÓ

Apoderar en relació a les eines de fabricació digital per tal que resolguin problemes socials.

Realitzem projectes transversals innovadors a través de la participació, fomentant el descobriment, l’aprenentatge i l’ús de les noves tecnologies vers l’economia co-creativa, col·laborativa i circular que fomenta la interacció intel·ligent i sostenible entre les persones i amb el medi. Treballem amb projectes d’Agricultura i d’Energia.

ECONOMIA CIRCULAR

re-volta: donar valor als residus per crear lligams d’economia de proximitat.

Realitzem projectes re-volta de conscienciació i pretractament dels residus orgànics frescos per incorporar-los al circuit productor-consumidor de proximitat. Amb tecnologia pròpia i una proposta pionera de gran valor social.

DINÀMIQUES DE CO-CREACIÓ

Tarpunejar: dinàmiques d’innovació social participativa i col·laborativa.

Realitzem activitats per a la definició o co-creació col·laborativa de projectes d’innovació social. Perquè està en el nostre ADN fer les coses col·laborant, utilitzant tècniques i dinàmiques específiques per a cada cas.

TALLERS DE FORMACIÓ

Difondre el coneixement per tal que s’escampi, arribi ben lluny i generi transformació social.

Realitzem tallers de formació específics en tots els àmbits de treball propis de Tarpuna, amb un pes important de les activitats participatives. Molts dels tallers s’aborden des de la perspectiva d’aprenetatge basat en projectes.