memoria

Laboratori de reflexió estratègica i organitzacional: innovació col·laborativa al servei de la planificació estratègica

Un procés d’acompanyament i dinamització per tal que les organitzacions defineixin o revisin la seva estratègica amb la participació del conjunt de l’equip de persones que hi estan implicades.

 

Què oferim

El Laboratori de Reflexió Estratègica Organitzacional és un servei de disseny, organització, desenvolupament i dinamització de processos d’innovació col·laborativa orientat a la determinació i/o la revisió tant de l’estratègia de l’organització com de la seva planificació estratègica vinculada. En funció de les necessitats plantejades, pot esdevenir tant sessió puntual com seqüència de tallers coordinats.


De manera anàloga al Laboratori d’Idees TarpunaLab, el Laboratori de Reflexió Estratègica Organitzacional incorpora com a objectius tant la millora de la cohesió del grup de persones participants con la promoció de la seva implicació activa a nivell d’organització.

 

33534552458_aae95e11c8_b