projectes edu energia

Tallers educatius per a escoles i instituts

Descobreix els tallers educatius més innovadors i transformadors!
I explora també els projectes tècnic-educatius que realitzem col·laborativament i adaptem a qualsevol centre educatiu.
Tarpuneja l'energia!

Tarpuneja l’energia!

Objectiu

L’activitat Tarpuneja l’energia! és una dinàmica de descoberta energètica dels espais més significatius de l’escola o l’institut, començant lògicament per les aules.

Per fer un ús òptim (conscient) de l’energia, cal primerament saber reconèixer les necessitats energètiques de l’entorn. Així doncs, els objectius de l’itinerari de descoberta energètica són els següents:

  • descoberta dels principals factors de consum d’energia: il·luminació, aparells i calefacció,
  • utilització d’aparells de mesura per caracteritzar les necessitats energètiques de l’entorn,
  • aprendre a gestionar l’ús de l’energia en funció de les condicions de l’entorn, i
  • aplicar estratègies per facilitar l’ús òptim de l’energia.

Edats i oportunitats

De forma ideal, la dinàmica s’adapta a qualsevol dels cursos de Cicle Superior de Primària i Cicle Inicial de Secundària.

Aquesta dinàmica és l’oportunitat d’iniciar un procés participatiu per a la conscienciació energètica a tot el centre educatiu. 

És un activitat compatible amb el projecte Estalvicoop.

Descripció

L’activitat és dinàmica i pretén moure’s, per grups, i analitzar diferents espais del centre, si bé inicialment es fa una introducció-motivació i descoberta pràctica conjunta de l’espai on ens trobem.

La durada de la dinàmica és de 2 hores, repartides aproximadament com es descriu seguidament:

  • Introducció [15 minuts]: per què és important no malbaratar energia i què ens cal per no fer-ho? Fem-ho!
  • Presentació dels aparells de l’investigador energètic [10 minuts].
  • Descoberta energètica conjunta de l’aula [35 minuts]
  • Descoberta energètica d’altres espais, per grups [35 minuts].
  • Posada en comú i conclusions [25 minuts].

Es facilitarà material de descoberta pel treball en grups.

És convenient que l’activitat es realitzi un dia assolellat.