projectes edu energia

Molt més que estalvi energètic: incorporant el vector social de l’energia

El projecte

Aquesta és una proposta d’aprenentatge basat en projectes que pretén incorporar el vector social de l’energia a l’etapa d’educació secundària. La proposta està encarada a la sensibilització sobre la realitat de pobresa energètica i a l’adquisició de competències per entendre i proposar-se accions d’estalvi d’energia amb una component solidària.

Així mateix, el projecte incorpora la vessant tecnològica (fabricació digital) per al seguiment de paràmetres d’ús d’energia i qualitat ambiental saludable.

El projecte pretén assolir els objectius següents:

  1. prendre consciència sobre els impactes de l’ús d’energia i conèixer la realitat de la pobresa energètica,
  2. aprendre a detectar les necessitats energètiques d’un habitatge per a unes condicions saludables,
  3. identificar possibles situacions de pobresa energètica,
  4. conèixer i aconsellar pràctiques d’estalvi energètic, i
  5. assessorar sobre l’estalvi en la factura energètica,
  6. aprendre les avantatges que ofereix la tecnologia per a la detecció, seguiment i consell relacionat amb l’ús d’energia,
  7. descobrir la vessant pràctica de l’electricitat, l’electrònica i la programació fabricant aparells que monitoritzen consum elèctric, temperatura i humitat que registren dades per a la seva posterior interpretació,
  8. aprendre a interpretar les dades registrades,
  9. adoptar propostes de seguiment i acció al centre educatiu per a una descoberta energètica amb impacte ambiental i econòmic,
  10. fomentar la participació de les famílies i establir vincles d’impacte social local.

Una part dels aparells de monitorització fabricats pels alumnes formen un banc de recursos que s’utilitzen per detectar oportunitats de millora al centre educatiu. També es deixen a les famílies dels alumnes per tal que puguin fer la descoberta energètica a casa seva, convidant-les a fer estalvi solidari (#EstalviarPerCompartir) amb el banc d’energia per contribuir així a ampliar l’impacte social del projecte.

Alhora, el projecte també pot sortir de la comunitat educativa implicant-se en l’acció social de prevenció en relació a la pobresa energètica a través de la col·laboració amb el banc d’energia, amb la possibilitat d’incorporar l’esquema d’aprenentatge-servei.

projectes que importa