Estalvicoop

Estalvicoop: estalvi energètic cooperatiu en escoles i organitzacions

Un procés d’acompanyament i dinamització per tal que la comunitat usuària de l’edifici aprengui a percebre l’energia que s’utilitza al nostre entorn i, a partir del canvi de comportament, generi estalvis i inicii el camí de l’autonomia energètica.

 

Aquest és un projecte d’estalvi energètic en escoles i organitzacions per incrementar-ne l’autonomia econòmica i reduir-ne l’impacte ambiental.

Entenem els edificis com una infraestructura que és viva gràcies a la interacció de tota la comunitat de persones que l’habiten i la utilitzen, i treballem les possibilitats d’estalvi de manera participativa a partir d’estratègies d’actuació amb tota la comunitat.

El projecte d’estalvi energètic cooperatiu pretén treballar l’oportunitat educativa de l’energia i l’estalvi energètic amb tota la comunitat de l’escola per a la gestió conscient del consum energètic, la qual cosa pot esdevenir l’inici d’un veritable procés d’aprenentatge cap a l’optimització energètica de l’escola.

En un procés d’acompanyament i dinamització basat en l’experimentació, el projecte té per motor aprendre a percebre l’energia que s’utilitza al nostre entorn, els seus impactes i les oportunitats de gestió per tal d’evitar malgastar-la.

Aquesta descoberta energètica, que pot ser molt transversal a l’aula, esdevé la clau de la conscienciació i, amb ella, del canvi de comportament que generarà estalvi d’energia a partir de petites accions de tota la comunitat.

És un projecte absolutament complementari a la proposta Molt més que estalvi energètic: incorporant el vector social de l’energia, el qual pot esdevenir part important de la fase de descoberta energètica.

El projecte pretén assolir els objectius següents:

  • Conscienciar de la problemàtica energètica.
  • Descoberta energètica del centre: aprendre a percebre l’energia que s’utilitza al nostre entorn.
  • Educar (transversalment) l’alumnat en sostenibilitat energètica, que és també ambiental.
  • Implicar a tota la comunitat de persones del centre.
  • Iniciar un procés cap a l’optimització energètica proposant accions de millora en la gestió de l’ús de l’energia.
  • Aprofitar tot el que es faci d’estalvi i/o eficiència energètica al centre per tal que sigui una oportunitat d’aprenentatge per a tothom.

L’èxit del projecte requereix d’una aposta compromesa de l’equip directiu, que és qui haurà de vetllar per motivar la comunitat a mantenir-lo viu.

Per al desenvolupament operatiu del treball en cooperació, s’ha de definir una comissió o equip de millora energètica, que serà qui liderarà l’aplicació del projecte al centre.

Estalvicoop