Energia

Energia

L’energia és indispensable per viure i, per tant, esdevé un element central a la nostra vida i al conjunt de la societat: l’hem de fer servir i gaudir dels beneficis que ens aporta. Però ho hem de fer sabent que té impactes que són globals sobre la salut, el medi ambient i les oportunitats d’igualtat social.


Vols reduir el consum energètic a la teva comunitat educativa?

Impulsem projectes d’estalvi energètic en escoles i organitzacions per incrementar-ne l’autonomia econòmica i reduir-ne l’impacte ambiental.


Vols ser part del Banc d’energia per combatre la pobresa energètica?

El Banc d’Energia pretén combatre de forma col·laborativa la pobresa i el malbaratament  energètic. Creiem que no pot ser que hi hagi famílies amb problemes de subministrament bàsic d’electricitat o calefacció, perquè té impactes en la seva salut i en les oportunitats d’igualtat social, i volem promocionar l’estalvi i l’eficiència amb finalitat solidària per a un benefici social, a més a més dels motius econòmics i ambientals, tots ells importants.