Energia

Energia

Descobrir l’energia per fer-ne un ús més sostenible i ser-ne menys dependents

Realitzem projectes engrescadors de descoberta energètica per a fer front d’una manera conscient als impactes de l’ús de l’energia sobre el medi ambient, les oportunitats d’igualtat social i l’economia. Perquè l’energia és indispensable per viure i, per tant, esdevé un element central a la nostra vida i al conjunt de la societat: l’hem de fer servir i gaudir dels beneficis que ens aporta. Però cal fer-ne un ús conscient, sense malbaratar-ne.

Tarpuna és Premi d’Excel·lència Energètica 2017 per la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de projectes de sensibilització energètica.


Vols reduir el consum energètic a la teva organització o comunitat educativa?

Impulsem projectes d’estalvi energètic en escoles i organitzacions per incrementar-ne l’autonomia econòmica i reduir-ne l’impacte ambiental.

Estalvicoop és un projecte d’acompanyament tècnic i educatiu d’una organització, particularment centres educatius, en un procés d’optimització energètica que intenta aprofitar totes les accions com a oportunitats d’aprenentatge i sensibilització. Allà on no arriba la gestió energètica, ajudem també en les propostes tècniques de millora en eficiència energètica de forma integrada al projecte. L’acció principal és la conscienciació de tota la comunitat sobre l’ús que es fa de l’energia al centre, fruit d’una descoberta experimental i acompanyada.

Fitxa del projecte Estalvicoop

Aquesta és una proposta d’aprenentatge basat en projectes que pretén incorporar el vector social de l’energia a l’etapa d’educació secundària. La proposta està encarada a la sensibilització sobre la realitat de pobresa energètica i a l’adquisició de competències per entendre i proposar-se accions d’estalvi d’energia amb una component solidària.

Fitxa del projecte Molt més que estalvi energètic!

 

Acompanyament energètic a nivell familiar

Ajudem les famílies a reduir la seva factura energètica en un procés de descoberta de la llar apoderador i compartit. Això ho fem mitjançant la participació de les famílies en els projectes Estalvicoop, o a través d’un acompanyament directe i personalitzat.

Aquest acompanyament energètic particular també el fem a famílies en situació vulnerables a patir situacions de pobresa energètica. Directament per encàrrec de l’Administració o bé a través del suport tècnic a la iniciativa del banc d’energia.

El banc d’energia pretén combatre de forma col·laborativa la pobresa i el malbaratament energètic. És una iniciativa que va néixer del procés d’innovació social de Tarpuna. Actualment Tarpuna manté una relació estreta per a l’impuls i recolzament tècnic d’aquesta iniciativa autònoma i ha integrat la proposta al projecte Estalvicoop: “Molt més que estalvi energètic: integrant el vector social de l’energia“.