Empreses i Organitzacions & Tarpuna

Processos participatius d’innovació, conscienciació social i team-building

El Laboratori d’idees és un servei de dinamització de processos col·laboratius d’innovació social orientats a la generació de noves idees i projectes.

Més informació …

Dinamització i acompanyament amb  dinàmiques col·laboratives per a la millora de les organitzacions.

Més informació…

Responsablitat Social (1)

Desenvolupament i propostes de projectes de Responsabilitat Social Corporativa amb la participació dels treballadors.