Reciclatge de residus en un menjador escolar

Durant aquest inici de curs 2019-2020 hem posat a prova un sistema de reciclatge de residus orgànics al menjador escolar de Ca la Rosa, al barri de la Sagrera de Barcelona.

El menjador Ca la Rosa és un projecte cooperatiu de menjador ecològic que proposa un menjar de qualitat però també una acció educativa relacionada amb el menjar. És per això que ha resultat un espai perfecte per posar a prova la gestió directa dels residus orgànics.

Mitjançant una màquina de compostatge el menjador ha realitzat un pre-tractament de la matèria orgànica, la qual s’higienitza, s’estabilitza i redueix el seu pes en un 80%. Aquest procés es fa en un cicle setmanal, o sigui, cada setmana es buida la màquina i es diposita el pre-compost en caixes.

Com que el pre-compost està estabilitzat, es pot recollir quan convingui, no hi ha pressa per què no hi ha males olors ni cap altra molèstia. Així doncs, els agricultors de Central Park, que habitualment subministren productes frescos a Ca la Rosa, han recollit el residu per acabar de compostar-lo i fertilitzar els seus camps. Aquesta recollida s’ha fet aprofitant el retorn del transport de les verdures i, per tant, de forma molt eficient ecològicament.

En el següent vídeo podeu veure un resum de com ha anat el projecte:

De promig el menjador pot gestionar uns 22Kg de residus cada dia, que representen quasi 4Tn de residu orgànic a l’any tenint en compte que hi ha periodes de vacances escolars. Aquesta recollida representa un estalvi en petjada ecològica per les següents  raons:

  • Redueix el cost de transport dels residus per què aprofita el viatge de tornada del subministrament de verdures.
  •  És més eficient energèticament.
  • Permet disposar de fertilitzant natural, reduint la necessitat de fertilitzants químics.
  • El compost aplicat al camp millora el contingut de carboni del sòl il, per tant, té un efecte embornal de C.
  • Fomenta l’alimentació de proximitat, per tant, aliments amb menor petjada ecològica en la seva producció.

La valoració d’aquests efectes no és senzilla però es pot fer un càlcul aproximat dels Kg de CO2 que s’estalvia que seria de l’ordre de 1.157,3 Kg de CO2 cada any.

A a això cal afegir l’efecte del projecte en l’aprenentatge i la sensibilització dels alumnes del menjador. El projecte és, per tant, una proposta molt prometedora per començar a canviar la manera com les persones que vivim a les ciutats participem  a solucionar el problema dels resdius.