Primera collita de l’hort social de Sant Feliu

El dia 3 de juliol hem realitzat la collita de patates de l’hort social de Sant Feliu. Des que Tarpuna va reempendre i reorganitzar el projecte aquesta és la primera collita important. Tot i les mancances i dificultats tècniques s’han collit uns 300 Kg de patates que s’han repartit entre els usuaris de serveis socials del projecte.