Una mica de pedagogia de la ciclicitat a Tarpuna, en parlem?

Francisco Esteban, soci treballador de Tarpuna (lectura estimada 3 minuts)

Tarpuna som una cooperativa històricament amb majoria de dones treballadores (actualment 6 sobre 9), de manera que sempre hem tingut el neguit de poder parlar, debatre i integrar a nivell organitzatiu propostes sobre com conviure més harmònicament amb les diverses energies i la naturalesa pròpies dels cicles menstrual, lunar i solar.

La convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2020 de l’Ajuntament de Barcelona ens va donar l’oportunitat d’obtenir el finançament necessari per tal de fer una formació i un acompanyament col·lectiu amb una professional de reconegut prestigi en aquest àmbit per, posteriorment, elaborar també de manera col·laborativa un pla d’innovació que ens permetés ajustar el nostre funcionament cooperatiu i les nostres dinàmiques personals i col·lectives a tot allò comentat i aprés prèviament. A més, el moment era propici doncs també estàvem revisant l’estat de les cures a la nostra organització amb l’ajuda de la cooperativa Fil a l’Agulla.

Dit i fet. Proposta presentada a la convocatòria de subvencions, proposta aprovada, itinerari del curs de formació elaborat i executat tot i les dificultats pròpies de la pandèmia, principals conclusions i propostes de canvi acordades i prioritzades per l’equip de Tarpuna. Ens resta pendent, per a les properes setmanes, acabar de pol·lir algunes de les esmentades propostes.

Presentem a continuació un breu resum tant del procés seguit amb la formadora com de les esmentades principals conclusions i propostes que estem intentant portar al quotidià de la nostra cooperativa.

Què hem fet?

Primer de tot, un itinerari formatiu amb un acompanyament molt actiu per part de la persona formadora.

Sota el títol “Pedagogia cíclica: la naturalesa cíclica de la vida com a eina per al benestar humà i per a la construcció de relacions harmòniques en l’entorn laboral i per a la salut organitzacional”, vam fer un taller educatiu de 3 hores introductori als cicles de la natura, als cicles lunar i menstrual i a les seves influències en l’estat emocional, mental i físic tant de la persona com de les seves relacions interpersonals i a nivell d’organització.

Posteriorment, i mitjançant 4 monogràfics d’1,5 hores cadascú:

  1. Cicles de l’hivern i fase de lluna nova.
  2. Cicle de primavera i fase de lluna creixent.
  3. Cicle de l’estiu i fase de lluna plena.
  4. Cicle de la tardor i fase de lluna decreixent),

vam explorar les energies i les principals influències de cadascun d’aquests cicles per al cos humà, per a les relacions interpersonals i per a l’eficàcia i la creativitat en la conjunció d’objectius per a un millor funcionament orgànic de l’empresa, juntament amb les emocions i els elements vinculats.

Per últim, i de manera col·laborativa entre totes les treballadores i treballadors de Tarpuna, vam compartir i prioritzar conclusions i reflexions importants a més de propostes concretes per implementar a curt i mig termini a nivell personal i de funcionament col·lectiu de la cooperativa.

Quins resultats hem obtingut?

És del tot impossible explicar detalladament en aquest article tots els aprenentatges i propostes sorgides a nivell tant individual com col·lectiu. Fem a continuació una breu exposició de les principals línies de treball i propostes prioritzades i restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o ampliació que pugueu necessitar.

De manera col·laborativa entre totes les treballadores i treballadors de Tarpuna, hem acordat analitzar l’operativització i la possible implementació pràctica del conjunt de propostes següents:

  • Adaptació de la vida cooperativa als cicles (creativitat a la primavera, relacions a l’estiu, avaluació a la tardor i descans a l’hivern), especialment les assembles de socis i sòcies, les reunions de Consell Rector i les trobades setmanals d’equip tècnic. Afegirem al calendari una segona assemblea general de la cooperativa en època de tardor. Procurarem que totes les treballadores i treballadors de Tarpuna gaudeixin d’una temporada de descans durant l’hivern.

 

  • Revisió de les activitats realitzades durant les 4 estacions per adaptar-les a l’energia dominant:

ESTIU: expandir projectes, ampliar àrees de treball, establir processos d’intercooperació, fer “networking”, comunicar idees i fer campanyes de difusió i màrqueting, tancar vendes i acords, reformular allò que esta estancat.

HIVERN: donar els primers passos d’iniciatives futures, planificar i estudiar propostes, planificar el següent cicle laboral, fer noves inversions i buscar finançament de projectes, explorar noves eines de gestió de l’organització, analitzar com canviar les relacions de l’organització i de les persones.

PRIMAVERA: fer formacions (aprenentatges), planificar a mig i llarg termini on posem l’energia personal i de l’organització, iniciar nous projectes, executar plans d’acció, signar contractes, fer relacions públiques i enfortir els acords, invertir i vendre.

TARDOR: detectar i analitzar problemes, tancar processos, fer memòries i avaluacions dels projectes realitzats, reestructurar i fer canvis per al proper cicle laboral, deixar anar “projectes morts”, tancar etapes, reduir despeses, aplicar mesures i millores correctives.

  • Anàlisi de la responsabilitat individual i de les capacitats personals d’autogestió per regular els ritmes segons l’energia dominant.
  • Presa de consciència, comunicació i acceptació de l’estat energètic de cadascú. Les dones, principalment, s’han de donar permís per descansar si els cal i per planificar els reptes en el moment més adient del cicle.

A nivell més pràctic, s’ha acordat analitzar quins d’aquests aspectes podrien incloure’s al Reglament de Règim Intern i revisar, en la mateixa línia, el Pla d’Igualtat actualment vigent.

Quina valoració fem de tot plegat?

Des de la perspectiva tant de resultats assolits com d’experiència viscuda a nivell personal i col·lectiu, la valoració unànime que fem és molt positiva. L’enquesta de satisfacció sobre l’acció formativa inicial ens permet deduir que tothom ha sortit força satisfet. Dels 6 ítems analitzats, destaquem la nota mitjana de 4 (sobre un màxim de 5) en la pregunta: “Estàs satisfet/a amb els resultats i el desenvolupament dels tallers?”. A nivell més qualitatiu, podem destacar que el procés desenvolupat ens ha permet “consolidar una nova mirada” que feia temps que planejava sobre la nostra cooperativa.

Tot i l’escepticisme inicial respecte de la possible aplicació pràctica dels aprenentatges obtinguts a nivell personal i d’organització, els resultats assolits han fet dissipar tots els dubtes: tenim coses concretes a fer, personalment i col·lectiva, tenim reptes a mig i llarg termini que cal integrar en els nostres processos habituals de planificació estratègica.

Només un apunt final. Com és possible que, després de tot el procés seguit, aquest article l’hagi escrit un dels tres homes de la cooperativa?

Sense resposta. Però constatant, una vegada més, que integrar els aprenentatges en el funcionament quotidià de qualsevol organització o empresa és un dels reptes més importants i més difícils d’assolir.

Insistim, contacteu-nos si aquest article us ha deixat amb ganes de saber més. Estarem encantades i encantats d’explicar-vos més en profunditat la nostra experiència, de donar-vos detalls sobre els continguts de la formació, d’apropar-vos encara més al pla d’innovació sorgit de tot plegat.