Invertir a Tarpuna

Per: Josep Maria Vallès

A l’Assemblea General del 2015 es va aprovar fer una crida per augmentar les aportacions de capital a la cooperativa. Aquesta recapitalització anava acompanyada de la necessitat de fer canvis en alguns projectes i aprofitar i treballar per a què els resultats econòmics de la cooperativa fossin positius. Aquest darrer objectiu ha estat assolit i, per primera vegada en els 3 anys i mig de vida de la cooperativa hem obtingut beneficis el primer semestres del 2015. Estic parlant, òbviament, de beneficis econòmics, per què no cal oblidar que l’objectiu principal són els beneficis socials de la nostra activitat.

La situació econòmica positiva ens ha permès iniciar el procés de capitalització i de forma inesperada quasi que hem assolit el màxim que ens havíem proposat, 50.000€, aprofitant també la línia de subvencions Capitalcoop que ha sortit fa poc. A l’espera que es concreti la subvenció i que finalitzi el procés cal dir que estem contents amb aquest èxit que entenem que només s’explica a partir de la confiança que existeix entre els socis i també de la voluntat dels col•laboradors de què els seus estalvis puguin generar beneficis econòmics i beneficis socials a la mateixa vegada.

L’experiència demostra que aquesta dicotomia entre beneficis econòmics i beneficis socials és sovint contradictòria. Els treballadors de Tarpuna ens considerem professionals de la innovació social i tenim la pretensió de viure de forma digne del nostre treball, la qual cosa ens obliga a obtenir resultats econòmics els més positius possibles. Per l’altre costat, la nostra motivació neix de les ganes de transformar o millorar la societat i produir impacte social a través de l’activitat. No és estrany que els projectes amb un impacte social més intents siguin sovint els menys rentables.

Existeix la temptació de mantenir i treballar amb activitats econòmicament rentables per a poder sostenir activitats socialment més transformadores però allí on ens trobem a gust és quan som capaços d’hibridar aquests dos aspectes aparentment contradictoris, l’impacte social i la rentabilitat econòmica. Crec que la quasi totalitat de la nostra activitat està enfocada en aquesta direcció però no seria honest admetre que sovint ens trobem amb tensions i contradiccions que ens cal gestionar i prendre decisions que sovint milloren un dels dos aspectes però empitjoren l’altre.

Vull agrair molt especialment els socis col•laboradors que ens heu fet confiança aportant capital a la cooperativa, sense vosaltres Tarpuna no existiria. Com a socis teniu el dret a participar en assemblees i estar informats de tota l’activitat de la cooperativa i com a amics necessitem que ens acompanyeu i ens ajudeu a seguir el camí traçat i ser el màxim de fidels als valors fundacionals que ens vam proposar.

Moltes gràcies.