Jornada ENERGÈNCIES 2017

Intercanvi d’experiències d’aprenentatge al voltant de l’energia

Des de Tarpuna organitzem la 1a Jornada ENERGÈNCIES amb la finalitat de generar coneixement nou sobre activitats d’aprenentatge al voltant de l’energia, i compartir experiències i pràctiques d’aprenentatge reeixides, facilitant-ne l’intercanvi.

Un espai d’intercanvi d’idees

La jornada ENERGÈNCIES vol ser una oportunitat de reconeixement i aprenentatge entre iguals per afavorir la innovació i el canvi continu. Així, la jornada es planteja des qualsevol vessant relacionada amb l’energia: conscienciació, sostenibilitat ambiental i/o econòmica, solidaritat,…; i en qualsevol de les competències que es poden treballar: socials, científiques, tecnològiques, matemàtiques,…  D’aquesta manera també es poden plantejar oportunitats útils per a la prevenció front la problemàtica de pobresa energètica.

Totes les persones amb ganes de compartir el treball realitzat a l’aula tant a primària com a secundària, o en altres espais d’aprenentatge, seran molt benvingudes.

Feu més del que us pot semblar!

La Jornada ENERGÈNCIES parteix del fet que normalment es fa molt més del que d’entrada pot semblar, alhora que de formes molt variades que poden generar idees de millora recíproques.

Una dinàmica oberta

La dinàmica que proposem és un espai obert en format de mercat d’intercanvi d’idees on lliurement cada participant pot aportar la seva experiència. Aquelles experiències que resultin més interessants a tots els participants tindran un espai de treball més ampli en el qual compartir-les i debatre-les.

Veniu amb ganes de compartir i rebre 🙂

La dinàmica d'”espai obert” es basa en…

Quatre principis
 1. Tothom qui vingui és benvingut: quan la trobada comença les persones que han vingut són les apropiades per la raó que sigui que hagin vingut.
 2. Allò que succeeixi és l’únic que pot succeir: és millor no preocupar-se pel què hagués pogut succeir i centrar-se en el que està passant ara.
 3. Quan es comença, es comença: l’hora en que comença és la bona hora per començar, el rellotge no pot coaccionar la creativitat i l’aprenentatge.
 4. Quan s’acaba, s’acaba: el procés col·lectiu i la creativitat té els seus propis ritmes, de vegades es fa servir més o menys temps del que s’esperava.
Una Llei

La llei dels dos peus: els peus estan per fer-los servir. Tothom ha d’estar on vulgui estar i ha de poder participar de la manera que vulgui participar. En particular qualsevol pot anar a les sessions que lliurament triï, però també pot fer d’abella o de papallona.

Una abella es mou al seu aire entre sales i pol·linitza amb les seves idees. Pot sortir en qualsevol moment d’una sessió i entrar en una altra, agafant idees d’una i portant-les a l’altra.

A una papallona li agraden les converses de passadís, aquelles extraoficials que poden ser molt enriquidores.

Tres dinàmiques

1. Dinàmica del mercat

 • Es fa una cua
 • Cadascú agafa un paper i hi escriu en gran el nom i un títol que defineixi allò que es vol exposar
 • Sobre l’escenari s’exposa la proposta en 30”
 • S’aplaudeix cada exposició

Tot s’hi val. Es pot proposar un debat, un tutorial, un taller o fer una pregunta oberta. Són 30” per explicar-se o sigui que cal tenir les idees clares de manera que tothom entengui quina és la proposta per valorar-ne l’interès que li genera.

2. Dinàmica de l’agenda

S’habilita un panell en blanc i un altre amb els horaris i les sales disponibles.

 • Cadascú penja seu paper al panell en blanc
 • Tothom té 3 gomets i els enganxarà en aquella sessió o sessions que li semblin més interessants
 • Començant pels més votats, els responsables els aniran enganxant a la graella d’horaris i sales
 • Tot és negociable, es poden moure sessions d’horari per facilitar que més gent pugui assistir-hi
 • Si dues sessions s’assemblen molt, els responsables poden decidir fer-la conjunta

3. Dinàmica de les sessions

 • El responsable de la sessió fa una introducció
 • La sessió es desenvolupa, pot ser més o menys participativa, en funció del tipus de sessió
 • 5 minuts abans de que finalitzi el temps, el responsable anotarà en un paper què és el que la gent s’emporta de la sessió. També pot ser que algú faci de secretari de la sessió durant la mateixa.
 • El paper amb el títol i resum de la sessió es penja al panell en blanc.

Motivació

La Jornada ENERGÈNCIES neix arrel de l’experiència de treball col·laboratiu que Tarpuna promou en diferents centres educatius. Ha servit d’inspiració l’experiència més recent de col·laboració amb la Fundació Collserola i l’Associació Banc d’Energia al voltant d’un projecte relacionat amb la pobresa energètica i la fabricació digital (vegeu: Projecte educatiu “molt més que estalvi energètic”).

En tenir l’esperit de col·laboració a l’ADN, s’ha ideat un espai de debat absolutament obert sobre l’energia, la pobresa energètica i la fabricació digital en l’entorn educatiu, cercant també la col·laboració a l’hora de fer possible la 1a Jornada ENERGÈNCIES 2017.

Data i lloc

28 de març de 2017 de 15:30 a 19:00h

Tan bons com qualssevol altres

Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Sarrià)

C/ Pere II de Montcada, 8 de Barcelona

Parada Reina Elisenda (FGC)

Inscripció

Podeu formalitzar el vostre interès a través del link ENERGÈNCIES 2017

Apunteu-vos sense compromís per seguir atents