Cercles compostaires

Cercles Compostaires és un projecte que ens entusiasme especialment. Impulsat per Tarpuna i gràcies a la col.laboració de l’Ajuntament de Barcelona, en aquest projecte hem pogut aplicar diversos aspectes de la nostra tasca habitual com a cooperativa com és l’horticultura, la formació d’adults, la sensibilització ciutadana, la presència a les escoles, el compostatge i la instal.lació d’un sistema tècnic que permet gestionar la matèria orgànica de manera higiènica i més efectiva.

Per dur-ho a terme hem creat dos punt de compostatge comunitari en dos barris de Barcelona on els diversos actors del territori participen activament en el reciclatge de la matèria orgànica amb l’objectiu de proveïr els horts urbans propers d’adob de qualitat. En un d’aquests punts, a Vallvidrera, el compostatge es gestiona amb un compostador mecanitzat que recull el residu orgànic del menjador de l’Escola Nabí, el processa a la mateixa escola i, posteriorment, es trasllada als Horts de Can Pujades , del mateix territori.

Un Cercle inclou activitats pedagògiques per a l’alumnat, formació en compostatge per al professorat i l’accés a un curs de 30h de mestre compostaire, obert a tota la ciutadania. L’objectiu és incidir en el malbaratament alimentari, reduir la quantitat de residu orgànic que s’ha de transportar a la planta de compostatge i finalment sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància, la possibilitat i la responsabilitat de gestionar el residu orgànic des del mateix punt d’emissió.