Horts socials comunitaris

Horts socials comunitaris: espais d’atenció a les persones

Els horts escolars són una oportunitat d’aplicar l’aprenentatge per projectes de forma transversal i també un espai on fomentar el treball col·laboratiu.

A Tarpuna tenim una àmplia experiència en donar suport a les escoles i als mestres i professors que participen en el projectes d’horts mitjançant:

  • Formació per al professorat en aspectes tècnics de l’hort i també en aspectes pedagògics i organitzacionals.
  • Disseny i implementació d’horts escolars, a terra i en taules e cultiu.
  • Seguiment i avaluació de projectes d’horts.