Agricultura Circular

Agricultura Circular

re-volta: donar valor als residus orgànics per crear lligams d’economia circular de proximitat

Realitzem projectes re-volta de conscienciació i pretractament dels residus orgànics frescos per incorporar-los al circuit productor-consumidor de proximitat. Amb tecnologia pròpia i una proposta pionera de gran valor social.


Els projectes revolta busquen l’acostament dels ciutadans i organitzacions, generadors de residus orgànics, amb la producció d’aliments a partir de la fertilització amb el compost resultant del tractament dels bioresidus. A Tarpuna, vam iniciar el projecte amb una prova pilot el curs 2016-17 a l’escola El Ginebró i el restaurant Kúbik, de Llinars del Vallès.

La idea és que els residus orgànics generats al menjador de l’escola i al restaurant tinguin un pretractament en origen que faciliti el transport d’aquests residus al productor d’hortalisses i verdures, perquè acabi de fer el tractament fins a obtenir compost.

Economia circular

Per tal de mantenir una bona fertilitat del sòl en agricultura ecològica és fonamental l’ús de la matèria orgànica i del carboni. Si els residus orgànics de les ciutats o de les llars es llencen o es gestionen de manera deficient no serveixen com a fertilitzants.

La proposta del revolta té dos elements innovadors:

  1. La relació entre la gestió de residus i la producció: el mateix productor és el que s’emporta el residus per compostar, procurant aprofitar el mateix viatge que fa per subministrar la verdura.
  2. La instal·lació d’un equip electromecànic en origen que higienitza i facilita el procés. Es tracta de fer un cercle, o un procés d’economia circular, aplicat a l’agricultura.
Lluita contra el canvi climàtic

A nivell de sensibilització i difusió, la comprensió del cicle complert i del què passa més enllà del contenidor fa entendre als participants del projecte com d’important és la contribució de les persones en una bona gestió dels residus orgànics. La clau de l’èxit en la gestió és que els ciutadans contribueixin en el procés per l’aprofitament. I l’impacte social d’aquesta sensibilització és molt elevat en centres educatius, donat que es realitzen activitats de descoberta i sensibilització als alumnes, que també avaluen com gestionen els residus orgànics a casa i s’adonen de com els podrien gestionar molt millor.

En pes, els residus orgànics representen la fracció més important dels residus municipals. Quan es gestionen inadequadament i acaben al dipòsit controlat generen un impacte molt gran en el medi, ja que generen metà, un dels principals gasos amb efecte hivernacle (GEH) i lixiviats, contaminadors de les aigües.

Tecnologia pròpia

Hem desenvolupat un equip electromecànic de pretractament de la fracció orgànica dels residus amb criteris d’eficiència energètica que milloren encara més els resultats de petjada de carboni del projecte.